top of page

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, qualsevol altre material i el domini www.prosetel95.com, són propietat de PROSETEL 95 SL o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a PROSETEL 95 SL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions que es detallen a continuació:

  • PROSETEL 95 SL es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquesta web en qualsevol moment i sense previ avís, incloent el contingut d’aquest avis legal.

  • PROSETEL 95 SL es reserva el dret de modificar preus dels productes ofertats en venda on-line en qualsevol moment. Això no afectarà a les vendes ja realitzades i amb el pagament efectuat per part del client.

  • PROSETEL 95 SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta empresa.

  • PROSETEL 95 SL no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

  • No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts

  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

  • L’ús d’aquesta web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquest avís legal.

Si faciliteu les vostres dades personals a PROSETEL 95 SL, aquestes seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals.

Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a PROSETEL 95 SL, domiciliada a Solsona, Polígon industrial Pronisa, C/dels Basters, 16.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de les qüestions que es suscitin en relació a la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’ usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

bottom of page