top of page

Gasoil C

El Gasoil C està específicament concebut per a l’ús en calderes de calefacció o equips de producció de calor. El gasoil de calefacció és un combustible de color verdós, amb un alt contingut en parafines, que genera un alt poder calorífic.

Té moltes més impureses que els gasoils A i B.

El Gasoil C disposa de diferents avantatges:

  • Gràcies a evitar l'acumulació de partícules i pols a l'interior, allarga la vida útil de la caldera.

  • Si hi ha un correcte manteniment de la caldera, hi ha un estalvi més elevat.

  • Gràcies a la millora en el procés de combustió, té un rendiment més alt i aconsegueix millorar l'aprofitament de l'escalfor.

Contacta amb nosaltres per qualsevol dubte o servei.

bottom of page